Ładowanie...

Witamy

Zadzwoń! Tel. +48 14 622 36 24 lub +48 518 332 753


Kancelaria Notarialna jest samodzielną inicjatywą zawodową. Jej siedziba znajduje się w samym centrum Tarnowa, przy ul. Bernardyńskiej 1. Kancelaria notarialna świadczy pełen zakres usług notarialnych.


Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie – notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane.
W szczególności notariusz: sporządza akty notarialne, sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia zgodności własnoręczności podpisu, odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe i dokumenty, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów oraz wykonuje inne czynności wynikające z odrębnych przepisów prawa.

Najwyższa jakość

W zakresie dokonywanych czynności udzielamy Państwu bezpłatnych informacji prawnych związanych z dokonywanymi czynnościami w zakresie dotyczącym czynności notarialnych z uwzględnieniem niezbędnych dokumentów notarialnych zarówno w języku polskim, angielskim jak i w języku włoskim.

Kompleksowa oferta

Ze względu na to, że każda sprawa jest inna, przy świadczeniu czynności notarialnych, zachowane jest indywidualne podejście do Klienta. Poszczególne zagadnienie prawne analizowane jest w sposób wyczerpujący w oparciu o aktualny stan prawny, dorobek orzeczniczy i poglądy doktryny prawa. Zapewniamy pełną poufność.

Dostępność

W trosce o komfort naszych Klientów biuro Kancelarii znajduje się na parterze kamiennicy i posiada specjalnie wydzielone miejsce parkingowe tuż przy wejściu do lokalu. Po wcześniejszym umówieniu Notariusz może spotkać się z Państwem w Kancelarii poza godzinami urzędowania - również w soboty.